งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 327 10 พ.ย. 2560 09.00-11.00 -
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 327 10 พ.ย. 2560 09.00 -11.00 -
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 พ.ย. 2560 09.00 -
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 พ.ย. 2560 09.00 -
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 พ.ย. 2560 09.00 -
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 325 10 พ.ย. 2560 09.00 -
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้(ห้องสมุด) ห้อง ห้องสืบค้น 10 พ.ย. 2560 09.00-11.30 นำเสนอเวลา 13.00 น. ห้อง 328, เก็บตัวห้อง 327
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้(ห้องสมุด) ห้อง ห้องสืบค้น 10 พ.ย. 2560 09.00-11.30 นำเสนอเวลา 13.00 น. ห้อง 329, เก็บตัวห้อง 327
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 328 10 พ.ย. 2560 09.00 -
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 329 10 พ.ย. 2560 09.00 -
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 พ.ย. 2560 09.00 -
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 322 10 พ.ย. 2560 09.00 -
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 1 ห้อง 315 10 พ.ย. 2560 09.00-11.00 -
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 ชั้น 1 ห้อง 316 10 พ.ย. 2560 09.00-11.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]