สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 68 20 9 97
2 คุรุประชาสรรค์ 36 32 21 89
3 หันคาพิทยาคม 22 37 13 72
4 วัดสิงห์ 11 10 12 33
5 ราชประชานุเคราะห์ 46 10 7 4 21
6 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 8 7 4 19
7 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 5 9 13 27
8 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 4 4 13
9 ห้วยกรดวิทยา 5 3 2 10
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3 2 2 7
11 ศรีสโมสรวิทยา 2 4 7 13
12 ชยานุกิจพิทยาคม 2 1 2 5
13 อักษรประสิทธิ์ 2 1 0 3
14 สรรพยาวิทยา 1 7 6 14
15 บุญนาคพิทยาคม 1 0 1 2
16 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 1 0 1 2
17 สาครพิทยาคม 0 4 1 5
รวม 182 148 102 432

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]