งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาคาร ชกท. และศาลา 8 เหลี่ยม 11 พ.ย. 2560 09.00-13.00 น.
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาคาร ชกท. และศาลา 8 เหลี่ยม ห้อง อาคาร ชกท. และศาลา 8 เหลี่ยม 12 พ.ย. 2560 09.00-13.00 น.
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ ห้อง 913 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ ห้อง 913 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องเกษตร 1012 ห้อง 1012 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องเกษตร 1012 ห้อง 1012 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานไม้ ห้อง ห้องงานไม้ 1011 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานไม้ ห้อง 1011 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฎิบัติงานอาหาร ห้อง 1111 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฎิบัติงานอาหาร ห้อง 1111 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฎิบัติงานอาหาร ห้อง 1112 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฎิบัติงานอาหาร ห้อง 1112 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ ห้อง 913 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ ห้อง 913 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]