งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                     

คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  | PDF |
หนังสือแบบคำขอต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนทุกประเภท

เพิ่มเติม...การเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูเฉพาะโรงเรียนที่จำนวนยังไม่เต็มเกณฑ์ โรงเรียนที่ประสงค์จะเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู สามารถเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดไว้ โดยเข้าไปเพิ่มในระบบ และ นำเอกสารการขอเพิ่มตามแนวปฏิบัติมายื่น ณ สถานที่แข่งขันในวันแข่งขันแนวปฏิบัติ | (การเพิ่มในระบบให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุลและกดปุ่มเพิ่มดังรูป)เพิ่มเติม...การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการแก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือ


เพิ่มเติม...การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับเขตเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เพิ่มเติม...การขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู มี 2 ขั้นตอน คือ
1.โรงเรียนเข้าระบบโดยใช้ username และ password ของโรงเรียน เข้าเว็บไซต์ระดับภาค(สพป.) เพื่อเปลี่ยนตัวในระบบพร้อมแนบสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่เป็นไฟล์ PDFเท่านั้น
2.นำหนังสือขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมแนบเอกสารตามแนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขันมายื่นในวันแข่งขันจริงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน
 
| แนวปฏิบัติ |
เพิ่มเติม...เฉพาะการขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกรูปแบบเป็น เปลี่ยนตัว และแนบเอกสาร ตามคู่มือ ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามนี้ด้วย หากเลือกรูปแบบเป็นอย่างอื่นหรือไม่มีเอกสารแนบ คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการขอ

 
ตรวจสอบการโอนข้อมูลของเขตพื้นที่

  

  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:05 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค                18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         9 ธันวาคม 2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค          9 - 14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       15 - 20 ธันวาคม 2560
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก     4 - 6 มกราคม 2561
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 830
จำนวนทีม 9,495
จำนวนนักเรียน 31,643
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,252
จำนวนกรรมการ 456
ครู+นักเรียน 47,895
ครู+นักเรียน+กรรมการ 48,351

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15,894
เมื่อวาน 36,718
สัปดาห์นี้ 62,430
สัปดาห์ที่แล้ว 72,419
เดือนนี้ 157,843
เดือนที่แล้ว 162,322
ปีนี้ 333,050
ทั้งหมด 333,050