สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 23 15
2 004 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 45 74 61
3 005 โรงเรียนดัดดรุณี 120 358 204
4 010 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 66 137 96
5 011 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 74 139 104
6 017 โรงเรียนผาณิตวิทยา 0 0 0
7 019 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 48 105 65
8 021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 104 252 156
9 022 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 6 13 9
10 025 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 27 42 30
11 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 24 45 38
12 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 36 69 53
13 015 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 140 383 236
14 012 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 96 266 131
15 013 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 35 67 54
16 014 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 15 25 17
17 018 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 28 25
18 006 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
19 016 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์" 0 0 0
20 020 โรงเรียนมารดานฤมล 76 126 87
21 023 โรงเรียนศรีวรการ 13 25 15
22 024 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
23 026 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 22 56 37
24 002 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 37 87 62
25 003 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 38 77 57
26 009 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
รวม 1049 2397 1552
3949

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]