แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 140 114 83.82% 15 11.03% 4 2.94% 3 2.21% 136
2 โรงเรียนดัดดรุณี 120 93 79.49% 15 12.82% 5 4.27% 4 3.42% 117
3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 104 69 67.65% 16 15.69% 6 5.88% 11 10.78% 102
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 96 64 68.09% 14 14.89% 9 9.57% 7 7.45% 94
5 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 74 31 47.69% 23 35.38% 5 7.69% 6 9.23% 65
6 โรงเรียนมารดานฤมล 76 29 40.85% 21 29.58% 12 16.9% 9 12.68% 71
7 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 66 28 47.46% 16 27.12% 5 8.47% 10 16.95% 59
8 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 37 16 44.44% 10 27.78% 5 13.89% 5 13.89% 36
9 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 45 15 45.45% 11 33.33% 3 9.09% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 48 13 28.89% 18 40% 6 13.33% 8 17.78% 45
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 36 13 36.11% 16 44.44% 2 5.56% 5 13.89% 36
12 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 38 12 34.29% 11 31.43% 7 20% 5 14.29% 35
13 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 22 9 47.37% 4 21.05% 5 26.32% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 35 7 23.33% 10 33.33% 4 13.33% 9 30% 30
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 24 7 30.43% 9 39.13% 4 17.39% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
17 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 27 4 20% 6 30% 5 25% 5 25% 20
18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 15 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
19 โรงเรียนศรีวรการ 13 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
20 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 2 15.38% 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 13
21 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]