งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/central67/domains/central67.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 235
  เว็ประดับภาคกลางและภาคตะวันออก


 

คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | 
คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |

 
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 08:47 น.
  ได้โอนข้อมูลส่งระดับภาคแล้ว
บัดนี้ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3
ได้แข่งขันและโอนข้อมูลไประดับภาคเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อที่ ผู้ดูเเลระบบระดับภาคได้เลย
ส่วนระบบพิมพ์เกียรติบัตรยังคงทำได้ตามปกคิ ในเว็ประดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 น.
  ส่งผลงานก่อนวันแข่งขัน วันที่ 16 ธันวาคม 2560
การส่งเอกสารผลงานการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการบางกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันต้องส่งเอกสารผลงานล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน จำนวน 16 รายการ
รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 08:25 น.
  พิมพ์เกียรติบัตร
   การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  
      

ประกาศ  
         ขณะนี้ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ 

        จากเมนูด้านซ้ายมือ

  •  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  •  พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู    
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 07:51 น.
  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข
ระยะที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม - 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียนและครู โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 8 ธ.ค. 60 )
ระยะที่ 2 วันที่ 9-14 ธันวาคม 2560 (ระดับภาค) โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู 15-20 ธันวาคม 2560 และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกคน วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 09:44 น.
  ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
 ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระดับ สพม. 

       สพม. เขต 18 (ชลบรุ ี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบรุ ี3]                    ลำดับที่ 11    

วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 10:26 น.
  ตรวจสอบความถูกต้อง
enlightenedenlightened1.  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลป์หัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 ณ. จังหวัดนครนายก
โดยตรวจสอบความถูกตัอง ทั้งชื่อ - นามสกุล ตัวสะกด  ของนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน 
enlightenedenlightened2.  ให้โรงเรียนที่แข่งขัน ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรีเขต 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล ตัวสะกด ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน เพื่อความถูกต้องในการพิมพ์เกียรติบัตร โดยสามารถ เข้าไปแก้ไขโดยใช้รหัสของโรงเรียนเข้าไปแก้ไขได้
ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น.เท่านั้น
หลังจากนี้จะส่งข้อมูลให้ระดับภาคดำเนินการต่อไป
ระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 7  ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 10:24 น.
  การรายงานตัวเข้าแข่งขัน
enlightenedenlightenedการรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน  เท่านั้น ในการรายงานตัวลงทะเบียนenlightenedenlightened
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
  แผนผังสถานที่เเข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
แผนผังและห้องแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
และเวลาการลงทะเบียนของศูนย์สาระฯต่างประเทศ
8.00-8.45 น. นร.ลงทะเบียนแข่งขัน
8.45-9.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน
8.45-9.00 น. ประชุมกรรมการที่ห้องแข่งขัน
9.00 น.เป็นต้นไป  เริ่มการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:37 น.
  การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
  การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน  
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:01 น.
ข่างประชาสัมพันธ์จากศูนยสาระฯวิทยาศาสตร์
ข่าประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันสาระฯต่างประะเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทร
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
การเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ - สกุล
คำสั่งเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
แจ้งสถานที่แข่งขัน สาระนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 1,870
จำนวนนักเรียน 4,226
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,743
จำนวนกรรมการ 1,060
ครู+นักเรียน 6,969
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,029
ประกาศผลแล้ว 196/196 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 21
เมื่อวาน 61
สัปดาห์นี้ 122
สัปดาห์ที่แล้ว 1,230
เดือนนี้ 2,160
เดือนที่แล้ว 2,438
ปีนี้ 23,171
ทั้งหมด 167,643