สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  
2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"  
3 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"  
4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]